ESPAI
ESPAI

1

Per explicar contes cal un espai acollidor i tranquil, sense sorolls ni interferències que puguin dispersar l'atenció de l'oient durant l'estona que dura la sessió.

2

L'artista ha d'estar situat en el punt òptim de la sala, des d'on pugui veure al públic i ser vist per tots els assistents. A més, darrere el narrador no hi pot haver cap element que pugui alterar el fil de la sessió (una porta, una finestra...). Sovint és convenient narrar des d'una petita tarima; preferiblement no més alta que 50 cms.

3

La sala on es faci la sessió de contes ha de tenir una bona acústica: ni l'artista ha de forçar la veu ni els assistents s'han d'esforçar a escoltar. Hem de cuidar el silenci i afavorir l'escolta.

4

A l'espai on es narra sempre hi ha d'haver algú responsable de la sala, que s’encarregui de resoldre possibles incidències abans, durant i després de l'espectacle. Si cal, haurà de recordar al públic les mínimes normes per al bon desenvolupament de l'activitat.

PÚBLIC
PÚBLIC

5

Cal especificar a quines edats va dirigida la sessió de contes. Aquesta informació s'ha de comunicar amb antelació a l'artista i haurà de constar en la difusió de l'acte. El nombre d'espectadors no pot superar l'aforament del local; els seients han de ser còmodes i adequats als assistents. Cal convidar al públic a apagar els telèfons mòbils.

TEMPS
TEMPS

6

Cal respectar l'hora d'inici programada, tant per part del programador, com de l'artista i del públic. L'hora d'inici de l'espectacle i la seva durada s'han d'adequar al públic a qui va dirigit.

PROFESSIONAL DE LA NARRACIÓ
PROFESSIONAL DE LA NARRACIÓ

7

Cal tenir en compte l'opinió del professional que ha a narrar a l'hora de decidir aspectes fonamentals de la sessió: nombre d'assistents, edats indicades, lloc ideal, necessitats específiques, horaris, etc.

8

Cal consultar prèviament amb el narrador si es pot realitzar qualsevol tipus d'enregistrament (vídeo o àudio) i acordar en quin moment i quanta estona es pot gravar.

9

Cal que l'artista estigui ben informat de totes les qüestions rellevants per al bon funcionament de l'espectacle: persona de contacte, hora de trobada, característiques de l'espai, públic, personal tècnic... Així mateix serà convenient que la persona que narra pugui disposar d'un lloc per a preparar-se abans de l'inici de la sessió i per a deixar les seves coses mentre explica.

PUBLICITAT
PUBLICITAT

10

Cal que la publicitat de l'esdeveniment es faci amb suficient antelació i cal que hi consti: el títol d'espectacle, nom de l'artista, lloc i hora, públic al que va dirigit, preu de les entrades, on es poden comprar i on es pot trobar més informació, etc.

DECÀLEG elaborat per AEDA – Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España