Avís Legal i condicions d’ús
En aquest espai podràs trobar tota la informació relativa sobre els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.
Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades sobre el responsable d’aquesta web
• La seva denominació social és: LA FAULA – ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE LA NARRACIÓ ORAL
• El seu NIF: G16962078
• El seu domicili social està a: Camí d’Agramunt, 9 – 25211 Florejacs, Lleida
• La seva activitat social és: ARTS ESCENIQUES
• Correu electrònic: info@somlafaula.cat

Regulacions legals que compleix aquesta web.
Aquesta web ha adequat aquesta web a les exigències de:
• El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques), que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.
• La LOPD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD), que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.
• La LSSI o LSSICE (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic), que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta web.

Condicions generals d’ús
Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el simple accés a la web) de les pàgines que constitueixen www.somlafaula.cat, inclosos els continguts i serveis oferts en elles.
En accedir a la web adquireixes la condició d’usuari i acceptes sotmetre’t a les Condicions Generals vigents a cada moment en www.somlafaula.cat .

Finalitat d’aquesta web
La web www.somlafaula.cat ha estat dissenyada per a donar a conèixer i permetre l’accés públic a informació, activitats i serveis diversos oferts pel titular de la web.

Dades personals que recapto i com ho faig
Pots llegir la informació detallada referent a aquest apartat en la meva política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris
Quedes informat i acceptes que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el titular de la web i et compromets a utilitzar aquesta web, els seus serveis i continguts sense incomplir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites, nocius o que puguin causar qualsevol tipus de problema o perjudici o impedir el funcionament normal de la web.
Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:
• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització del legítim titular.
• Qualsevol vulneració dels drets del titular d’aquesta web.
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
En utilitzar la web www.somlafaula.cat et compromets a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets del titular o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web impedint, de qualsevol forma, el seu ús normal.

Mesures de seguretat
Les dades personals que comuniques a www.somlafaula.cat poden ser emmagatzemades en bases de dades, automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a www.somlafaula.cat, assumint aquesta totes les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre l’usuari i www.somlafaula.cat utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https. Per tant, garantim les millors condicions de seguretat per a la confidencialitat dels usuaris.
En www.somlafaula.cat es posen tots els mitjans necessaris i s’adopten les mesures de seguretat adequades per a detectar i evitar l’existència de virus i de qualsevol altra mena d’atac. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables. Per això, en www.somlafaula.cat tampoc podem garantir completament la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) dels usuaris o en els seus documents electrònics i en els fitxers que continguin.

Plataforma de resolució de conflictes
Posem a la teva disposició, com a usuari, la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea, a la qual pots accedir en aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=es

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la web www.somlafaula.cat ni sobre cap dels elements que la formen.
Queden expressament prohibides (segons el que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual): la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a la disposició del públic, l’extracció, la reutilització, la reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del titular de la web. Com a usuari et compromets a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del titular de la web.
Com a usuari coneixes i acceptes que la totalitat de la web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfic, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.
Si per alguna raó consideres que en www.somlafaula.cat s’ha produït una violació dels teus legítims drets de propietat intel·lectual per haver usat un determinat contingut en aquesta web, hauràs de notificar-nos-ho a: info@somlafaula.cat indicant:
• Les teves dades personals, si ets el titular dels drets que presumptament s’han infringit, o els de la persona que et representa en cas que la reclamació la faci un tercer diferent del titular dels drets.
• Els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual que s’indiquen i la declaració expressa que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de la informació que es facilita en la notificació.

Enllaços externs
Les pàgines i els articles de la web www.somlafaula.cat poden contenir enllaços a altres llocs web propis i a continguts que són propietat de tercers com ara: informació, recursos o eines.
L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir als llocs enllaçats.
El titular de la web no es responsabilitza, en cap cas, dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.
Sempre enllaçem a webs de confiança que he contrastat i que ofereixen màximes garanties als usuaris. Si us plau, si detectes que algun enllaç en aquesta web no compleix amb aquests paràmetres, avisa’ns com més aviat millor a: info@somlafaula.cat per a resoldre-ho urgentment.
El fet que enllacin a aquesta web no implica que existeixin relacions entre www.somlafaula.cat i el propietari del lloc en el qual s’estableix l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del titular de la web dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris
En aquesta web es permet realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes.
No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres.
Seran eliminats tant els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa com els que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la meva política de protecció de dades.
Es desestimaran aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
No es permeten ni els comentaris anònims ni els realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. Tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsabilitats
El titular de la web, en qualitat de responsable de www.somlafaula.cat, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin originar-se per:
• La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
• L’existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en la web.
• Els danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquesta web.

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general, les relacions entre el titular de la web i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

Contacte
En cas que tu, com a usuari, tinguis algun dubte sobre aquestes Condicions legals o vulguis fer qualsevol comentari sobre www.somlafaula.cat, pots escriure’ns a: info@somlafaula.cat i et contestarem com més aviat millor.